Vážené dámy a pánové,

v letošním roce proběhne již XIX. ročník mezinárodní konference „Medicína katastrof“, který se uskuteční tradičně v polovině měsíce června ve dnech 14. až 16. června 2016 v Tatranských Matliaroch na Slovensku.

Organizátorem je Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky a Ministerstvo zdravotnictví České republiky za odborné podpory řady dalších institucí včetně naší odborné společnosti.

Na české straně se bude konference konat v příštím roce a bude se jednat o jubilejní 20. ročník této konference!

Věříme, že Vás náplň konference zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu, který poskytne přehled o současném stavu krizové připravenosti a usnadní orientaci v aktuálních úkolech krizového řízení.

MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
čestný předseda odborné společnosti