Vážené dámy a pánové,

v letošním roce proběhne jubilejní XX. ročník mezinárodní konference „Medicína katastrof“, který se uskuteční tradičně v polovině měsíce června ve dnech 13. až 15. června 2017.

Na těchto stránkách Vám postupně zveřejníme všechny potřebné informace o připravovaném ročníku konference.

Věříme, že Vás náplň konference zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu, který poskytne nejen retrospektivní pohled na uplynulých 20 let, ale i přehled o současném stavu a dalším vývoji krizové připravenosti a usnadní tak orientaci v aktuálních úkolech krizového řízení.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Šárka Nováková
předsedkyně odborné společnosti