Program konference

Připravovaný ročník se vrací k vážným mimořádným událostem a krizovým situacím uplynulých dvou let se záměrem věnovat pozornost aktuálním tématům krizové připravenosti a zpětné vazbě minulých událostí na stav připravenosti. Uvedenému záměru je přizpůsobena skladba konference, kde jednotlivé workshopy nebudou vyplněny obecnými přednáškami o úloze té které složky, neboť tyto přednášky již zazněly v uplynulých letech, ale dominantní bude úvodní přednáška na základní
téma jak ze strany České republiky, tak ze strany Slovenské republiky. Přihlašované přednášky budou posuzovány na základě dodaného abstraktu, proto, prosím, věnujte přípravě abstraktu potřebnou pečlivost.

Aktuální program konference je ke stažení zde: program konference 2015 final
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

Hlavní témata:

  • Povodně – zasažení zdravotnických zařízení, jejich evakuace; zdravotnické zajištění obyvatelstva v době povodní; činnost neziskových organizací jako podpora IZS a pomoc
    postiženému obyvatelstvu;
  • Nebezpečné nákazy a jiné infekční hrozby – připravenost složek IZS včetně výcviku a tréninku, úkoly pro zdravotnická zařízení;
  • Blackout – připravenost zdravotnického zařízení, úkoly v ochraně obyvatelstva, zajištění zdravotní péče; mimo téma ropné bezpečnosti;
  • Hromadná postižení zdraví u dopravních nehod NOVĚ ZAŘAZENO
  • Zdravotnické zajištění obrany státu NOVĚ ZAŘAZENO

Předběžný časový harmonogram konference:
Středa 10. 6. 2015
10:00 – 12:00 hod.       Registrace, ubytování
11:30 – 12:30 hod.       Přestávka na oběd
12:30 – 13:00 hod.      Slavnostní zahájení
13:00 – 14:00 hod.       Odborný program – sekce I.
14:20 – 15:15 hod.       Odborný program – sekce II. (coffee break)
15:45 – 16:50 hod.       Odborný program – sekce III.
17:15 – 18:30 hod.       Kulatý stůl s hostem (pro zvané)
19:00 – 22:00 hod.       Společenský večer

Čtvrtek 11. 6. 2015
09:00 – 10:00 hod.       Odborný program – sekce IV. (coffee break)
10:30 – 12:15 hod.       Odborný program – sekce V.
12:15 – 13:15 hod.       Přestávka na oběd
13:15 – 14:45 hod.       Workshop (coffee break)
15:00 – 16:15 hod.       Diskusní fórum se studenty – sekce VI.
20:00 – 22:00 hod.       Společenský večer

Pátek 12. 6. 2015
09:00 – 10:00 hod.       Odborný program – sekce VII.
10:15 – 11:30 hod.       Odborný program – sekce VIII. (coffee break)
11:45 – 12:30 hod.       Odborný program – sekce VII. (coffee break)
12:30 – 12:30 hod.      Zakončení konference
12:30 – 13:30 hod.       Přestávka na oběd
13:30 – 15:00 hod.       Příprava závěrů konference