XVI. ročník 2013

XVI. ročník konference Medicína katastrof, Uherské Hradiště 2013
„Reakce státní správy a samosprávy na mimořádné události“

Místo konání: Fakulta logistiky a krizového řízení, Studentské nám. 1532, Uherské Hradiště (budova UH2

Datum konání:  25. – 27. září 2013 

Záštitu převzali:
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Ministerstvo zdravotnictví ČR
JUDr. Zuzana Zvolenská Ministerstvo zdravotnictví SR
Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
MVDr. Stanislav Mišák Zlínský kraj

PREZIDENT KONGRESU – MUDr. Josef Štorek, PhD., předseda SKPZ
VICEPREZIDENT KONGRESU – prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., DĚKAN FLKŘ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Vědecký výbor kongresu:

Předseda
MUDr. Josef Štorek, Ph.D. SKPZ ČLS JEP
Čestní členové
Mgr. Rostislav Černý Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Anton Tencer Ministerstvo zdravotnictví ČR
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH hlavní hygienik Slovenské republiky
Brig. Gen. Miloš Svoboda GŘ HZS ČR
Členové
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
Prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
MUDr. Bc. Dana Hlaváčková SKPZ ČLS JEP
Prof. MUDr. Oto Masár, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, LF

Organizační výbor kongresu:

Předseda
Mgr. Šárka Nováková SKPZ ČLS JEP
Místopředseda
Mgr. Marcela Šáchová Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
Členové
MUDr. Pavel Hrdlička ZZS Plzeňského kraje
Ing. Pavel Kostka EGO Zlín s.r.o.
Ing. Pavel Častulík, CSc. Recetox MU Brno

Hlavní témata:

  • Připravenost IZS na chemické havárie a havarijní plánování,
  • Krizová připravenost na řešení epidemií,
  • Možnosti dobrovolnictví při mimořádných událostech,
  • Vzdělávání jako nedílná součást přípravy,
  • Workshop: Spolupráce s krajem při zajištění krizové připravenosti na řešení mimořádných událostí


Tiskoviny konference:

MEKA banner
Pozvánka nový termín
Pozvánka-workshop_nový termín

Poster_program konference
Program MEKA 2013 – září
Seznam přednášejících

 

Uznání akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání:
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a zařazena do kreditního systému vzdělávacích akcí určených zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
ČLK: 32938, 12 kreditů (ČLK akce 32938)
ČAS: KK/1428/2013
KVVPZ: 242/2013, 12 kreditů (KVVPZ 242-2013)

 

Platby:

třídenní účast
do 30. 4. 2013
1.600 Kč vč. DPH
 
od 1. 5. 2013
1.800 Kč vč. DPH
 
pro členy SKPZ
1.500 Kč vč. DPH 
 
pro studenty UTB
1.500 Kč vč. DPH 
 
na místě
1.900 Kč vč. DPH
 
přednášející
800 Kč vč. DPH
dvoudenní účast (26. a 27.9.2013)
980 Kč vč. DPH


Napsali o nás:

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/103–stredisko-cimic-psyops-na-konferenci-meka-89864/

http://zlin.cz/510565n-hradiste-bude-hostit-mezinarodni-konferenci-medicina-katastrof

http://www.idobryden.cz/spolecnost/cviceni-pred-pripadnou-krizi/e19b9f62-28e1-11e3-8653-5254003d369b/

Reportáž Televize Slovácko: TV Slovácko: Uherské Hradiště – konference na téma „Medicína katastrof“ http://www.youtube.com/watch?v=WEoKxKH8wEk