XVIII. ročník 2015

XVIII. ročník konference Medicína katastrof, Rožnov pod Radhoštěm 2015
Vliv mimořádných událostí na proces zvyšování krizové připravenosti“

Místo konání: Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm

Termín konání: 10. – 12. června 2015

 Záštitu převzali:

MUDr. Alena Šteflová                                             Kancelář WHO v Praze
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Ministerstvo zdravotnictví ČR
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA Ministerstvo zdravotnictví SR
MVDr. Stanislav Mišák Zlínský kraj

Vědecký výbor konference:

Předseda
MUDr. Josef Štorek, Ph.D. SKPZ ČLS JEP
Čestní členové
 MUDr. Jozef Dĺhý, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Anton Tencer Ministerstvo zdravotnictví SR
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
Členové
MUDr. Pavel Hrdlička ZZS Plzeňského kraje
 doc. Ing. Otakar Mika, CSc. Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
 prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislavě, LF

Organizační výbor konference:

Předseda
Mgr. Šárka Nováková SKPZ ČLS JEP
 
Členové
Martin Brejcha ZZS Plzeňského kraje
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ, UTB Zlín
Štěpán Mana ZZS Zlínského kraje

Aktuální program konference je ke stažení zde: program konference 2015 final


Hlavní témata:

  • Povodně – zasažení zdravotnických zařízení, jejich evakuace; zdravotnické zajištění obyvatelstva v době povodní; činnost neziskových organizací jako podpora IZS a pomoc
    postiženému obyvatelstvu;
  • Nebezpečné nákazy a jiné infekční hrozby – připravenost složek IZS včetně výcviku a tréninku, úkoly pro zdravotnická zařízení;
  • Blackout – připravenost zdravotnického zařízení, úkoly v ochraně obyvatelstva, zajištění zdravotní péče; mimo téma ropné bezpečnosti;
  • Hromadná postižení zdraví u dopravních nehod 
  • Zdravotnické zajištění obrany státu

Uznání akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání:
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a zařazena do kreditního systému vzdělávacích akcí určených zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.