Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen (snížená platba registračního poplatku platí pouze pro přednášející, nikoliv pro aktivní účast formou posteru či spoluautory přednášek. Přednášející má v rámci své prezentaci účast na daném dni konference zdarma, třídenní účast na konferenci je však zpoplatněna.)

Termíny

 • přihlášení k aktivní účasti formou přednášky jen na vyžádání nebo po dohodě s organizátory konference
 • přihlášení k aktivní účasti formou posteru do 30.4.2015
 • zasílání abstraktu přednášek do 30.5.2015
 • vyjádření o přijetí přednášky do 20.5.2015
 • abstrakt zašlete na e-mail: meka@skpz.cz

O zařazení příspěvku do programu konference a formě prezentace rozhoduje Vědecký výbor konference.

Pokyny pro abstrakta

Abstrakt bude publikován ve sborníku vydaném ke konferenci (Abstrakt_MEKA_vzor).
Struktura abstraktu musí být dodržena, jinak nebude přijat do posuzování vědeckým výborem konference.

Abstrakt zpracujte:

 •  v běžném formátu Word
 • velikost písma 11
 • typ písma Times New Roman
 • řádkování jednoduché
 • bez číslování a odrážek
 • ke zvýraznění textu lze použít tučné písmo nebo kurzívu
 • nepodtrhávat text
 • doporučený rozsah jedna strana formátu A5

Forma prezentace 

 • formu a rozsah prezentace určí vědecký výbor

Technika: dataprojekce, videoprojekce DVD

Přihlášení účastníka konference:

V. M. EST, a.s. Tel: +420 261 215 542
kontaktní osoba: p. Oto Kubík Fax: +420 261 221 448
Boleslavova 17, 140 00 Praha 4 Mobil: +420 606 628 221
Číslo účtu: ČSOB 900317433/0300 Email: kubik@vmest.cz

Přihlášku účastníka konference lze odeslat i z webových stránek konference www.medicinakatastrof.cz