Výbory konference

Záštitu převzali
MUDr. Alena Šteflová                                             Kancelář WHO v Praze
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Ministerstvo zdravotnictví ČR
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA Ministerstvo zdravotnictví SR
MVDr. Stanislav Mišák Zlínský kraj

Vědecký výbor konference:

Předseda
MUDr. Josef Štorek, Ph.D. SKPZ ČLS JEP
Čestní členové
MUDr. Jozef Dĺhý, Ph.D.  Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Anton Tencer Ministerstvo zdravotnictví SR
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
Členové
MUDr. Pavel Hrdlička ZZS Plzeňského kraje
 doc. Ing. Otakar Mika, CSc. Univerzita T. Bati ve Zlíně, FLKŘ Uherské Hradiště
 prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislavě, LF

Organizační výbor konference:

Předseda
Mgr. Šárka Nováková SKPZ ČLS JEP

 

Členové
Martin Brejcha ZZS Plzeňského kraje
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ, UTB Zlín
Štěpán Mana ZZS Zlínského kraje